Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům 20. 9. 2015

posted in: Akce minulé | 0
HUMANITA – NESTRANNOST – NEUTRALITA – NEZÁVISLOST – DOBROVOLNOST – JEDNOTA – SVĚTOVOST
V duchu plnění těchto principů ČČK jsme se rozhodli i my podat pomocnou ruku uprchlíkům, kteří už se dostali na naše území nebo k nám teprve směřují. Díky Diecézní charitě Brno, která je v kontaktu přímo s potřebnými, jsme si jisti, že naše příspěvky budou použity na správném místě.

Sbírku máme zdárně za sebou. Přišlo celkem na 50 přispěvatelů a každý přinesl spoustu potřebných věcí pro uprchlíky. Někteří také přispěli finančně, tyto příspěvky jsme už odeslali na účet Diecézní charity Brno pro uprchlíky.

Odvoz materiální pomoci nám nakonec zajistila firmoa SC Metal, protože se nám sešlo tolik materiálu, že se nám do našich aut nevešlo. SC Metal nám odvezl nasbírané dary do Brna zcela nezištně, za což jim moc děkujeme! Také děkujeme panu faráři Sandtnerovi za poskytnutí prostor ke sbírce na faře. S organizací sbírky nám pomáhali: Ivo Mach, Jakub Vaníček a Karel Březina a také samozřejmě členky Červeného kříže Kristýny Loužecká, Ilona Loužecká, Jana Hrubá a Anna Doubková. Děkujeme za pomoc!

Nejvíc ale děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli! Je dobře, že i přes nepřízeň doby a mnohdy přes nevoli okolí myslíte na druhé a neodepřete jim pomoc v těžkých časech!

 

cckpribyslav_na-pomoc-uprchlikum_na-web