Začátky místní skupiny

Začátek se datuje do období kolem roku 1947, tedy po válce, kdy pan Vladimír Omes sestavil místní organizaci Červeného kříže. Do té doby byly od vzniku Československého červeného kříže v roce 1919 organizace pravděpodobně podle obvodů jednotlivých lékařů.

Předsedou se tehdy stal pan Vladimír Omes. V rámci ČČK zde byla založena zdravotnická družina, jejíž velitelkou se stala paní Anna Dvořáková pod odborným vedením MUDr. Lišky. Zdravotnická družina se pravidelně scházela, cvičila se v poskytování první pomoci a zúčastňovala se společných soutěží a cvičení.

V letech 1962 – 1963 se stal pan Omes pro společnost nevyhovující, proto byl z politických a náboženských důvodů zbaven předsednictví, zatčen a uvězněn.

Po něm v průběhu let předsednictví organizace postupně převzali: MUDr. Jan Augustin, Libuše Mičková, p. Procházková, MUDr. Jasoň Klíma, PhDr. Vladimíra Bechyňová, Ilona Loužecká, DiS. a současná předsedkyně Kristýna Loužecká.

Po rozdělení republiky v roce 1993 vznikla samostatná společnost Český červený kříž.

Naše činnost v historii

V průběhu let existence byla činnost organizace velmi bohatá a byl o ni velký zájem. V roce 1968 měla skupina 350 členů. Pracovala zde zdravotnická družina, 8 dobrovolných sester, hlídky mladých zdravotníků dosahovaly velmi pěkných výsledků v soutěžích. Velká pozornost tehdy byla věnována k získávání dobrovolných dárců krve. V roce 1968 bylo uskutečněno 55 bezpříspěvkových odběrů krve, probíhalo školení první pomoci občanů – pracovníků místních závodů, členky zdravotnické družiny zajišťovaly zdravotnickou službu při různých sportovních soutěžích a závodech. Práce v Červeném kříži se zúčastňovali muži i ženy různých profesí, ne jen pracovníci ve zdravotnictví. Byli zde lékaři, sestry, pracovníci lékárny, učitelé, ale i pracovníci z místních závodů, důchodci a ženy v domácnosti. Organizace spolupracovala i s jinými organizacemi ve městě, například s hasiči, důchodci, sociální komisí národního výboru apod.

Místní skupina pořádala zdravotnické přednášky z různých oborů, na které byli zváni odborní lékaři. Pro dárce krve bylo pořádáno divadelní představení ve spolupráci s ochotníky.

Po roce 1989 nastal úbytek členské základny. Červený kříž se přesto stále snažil plnit další úkoly, pořádat sbírky šatstva, pomáhat při sbírce při povodních, prodávat losy ČČK apod.

Poděkování

Velké díky patří všem, kteří se v průběhu mnoha let jakýmkoliv způsobem zapojili do dění a fungování místní organizace ČČK. Pokud by nebylo vás, my bychom dnes neměli v čem pokračovat.

Veliký kus práce také odvedli učitelé a všichni ti, kteří školili děti na Základní škole Přibyslav, jsou to např. pí uč Čáslavská, pí. uč. Poulová, p. uč. Vopršal, pí. Bukovská, pí. uč. Mottlová, pí. uč. Linková, pí. uč. Klímová, pí. Loužecká a další.