Kategorie dětí ve věku 11 až 15 let

Původně jsme plánovali turnusy oddělené. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet dětí a nechtěli jsme tábor pro starší děti rušit, rozhodli jsme se spojit turnusy v jeden termín. Děti z I. a II. turnusu však měly vyjma semináře sebeobrany oddělený program.

15 dětem II. turnusu se věnovali 4 vedoucí (2 dospělé osoby a 2 instruktoři do 18 let). Po společných seznamovacích hrách byly děti rozděleny do 3 skupin. Samy si zvolily název, pokřik a vybraly barvu týmu. Podle zvolené barvy obdržely desky, do kterých si postupně přidávaly aktuální výukové materiály k první pomoci. Náš tábor se nesl v duchu celotáborové hry „Chůvičky v akci“. Pětičlenné týmy mladých záchranářů každé dopoledne po výuce první pomoci „vyjížděly“ ošetřit zraněné podle pokynů vysílaček (= chůviček na monitorování kojenců a malých dětí, odtud tedy název Chůvičky v akci). Jako zranění figuranti nám vypomohly děti z I. turnusu, které byly namaskovány tak, aby fingovaná zranění byla co nejreálnější. Průběžné výsledky celotáborové hry byly pečlivě zaznamenány na herním plánu, na kterém tři barevně odlišené sanitky týmů postupovaly podle aktuálního umístění v celotáborové hře k cíli tedy k nemocnici.

Aby děti věděly, jak správně poskytnout první pomoc, předcházela výjezdům ke „zraněným“ dopolední výuka s teoretickou a praktickou ukázkou. Na to navazovala hra na zdravotní téma, které jsme právě probírali. Odpoledne jsme věnovali akčním hrám opět se zdravotní tematikou. Ale to není vše. Zajímá Vás, co dalšího děti na táboře prožily?

Pondělí

V pondělí 3. 8. si děti po úvodu do PRVNÍ POMOCI proběhly na čas opičí dráhou, která simulovala TRÁVICÍ SOUSTAVU. Odpoledne každý tým se svým vedoucím vyzdobil dle vlastní fantazie věnované trojcípé šátky fixami na textil. Na konci dne všichni obdrželi placky s logem naší místní skupiny ČČK Přibyslav.

Úterý

V úterý 4. 8. jsme si vyzkoušeli štafetu TRANSPORT PORANĚNÝCH na různé možnosti transportu a také jsme si ukázali funkci mozku ve stejnojmenné hře. Celé odpoledne probíhal seminář sebeobrany pro děti z I. i II. turnusu v přibyslavské sportovní hale. Děti se naučily, jak se chovat a bránit již od útlého věku při napadení. Velmi děkujeme instruktorům RBSD Kids z Havlíčkova Brodu za věnovaný čas. Po skončení semináře se děti vrátily na základnu, kde hrály hru Latrína. Ta se při hodnocení táborového týdne ukázala jako nejoblíbenější hra. J Děti v úterý na základně přespávaly, a tak jsme jim připravili na noc ještě strašidelnou stezku.

Středa

Ve středu 5. 8. jsme výuku na téma krvácení uzavřeli hrou ČERVENÉ KRVINKY. Odpoledne jsme strávili na přibyslavském koupališti, které bylo příjemným osvěžením pro všechny.

Čtvrtek

Ve čtvrtek 6. 8. jsme ráno místo výuky na základně vyrazili na výlet, který jsme však oproti původní trase Přibyslav – Hesov – Keřkov – Žižkova mohyla – Dobrá – Přibyslav zkrátili. Cestou jsme hráli hru ŠOK. Počasí bylo natolik úmorné, že jsme prošli „jen“ okruh okolo farmy domácích zvířátek směrem Hesov a přes rybník Žabka jsme se raději vrátili zpět do Přibyslavi. I tak jsme nachodili 8 km. Odpoledne jsme uspořádali sportovní hry – hráli jsme vybíjenou a v podvečer hru TRANSFÚZE, která se zároveň obodovala do celotáborové hry. J Pak už jsme kvůli velkému teplu sportovní hry přerušili a pokračovali štafetou až druhý den. Protože ve čtvrtek děti na základně opět spaly, po setmění nás čekala hra PAŠERÁCI, která se týkala správného umístění orgánů v lidském těle.

Pátek

V pátek 9. 8., poslední táborový den, jsme dokončili výuku a děti měly poslední „výjezd“ Chůviček v akci. Sportovní hry z předchozího dne uzavřela štafeta na čas. Poté si děti ověřily nabité vědomosti v písemném kontrolním testu z první pomoci. Všechny děti získaly osvědčení z absolvování kurzu první pomoci. Kromě toho děti obdržely diplomy za předvedené výkony v týmových sportovních hrách a malou odměnu. Rozdali jsme také pamětní listy na letošní tábor ČČK Přibyslav. K tomu si malí záchranáři vylosovali tombolu s propagačními materiály ČČK a drobnými dárky.

Na úplný závěr jsme zhodnotili celkový průběh tábora. Díky zpětné vazbě ze strany dětí i vedoucích jsme získali potřebné informace pro pořádání tábora v roce příštím.

Poděkování vedoucím

Program by nebylo možné realizovat bez našich vedoucích pro starší děti: Janči Hrubé (alias Polohladké) hlavní a programové vedoucí, zdravotnice Kristýny Loužecké a instruktorů Oldy Uhlíře a Vendy Fikarové. Abychom mohli kvalitně připravit výjezdy, potřebovali jsme výpomoc instruktorek od malých dětí. Jako rozhodčí u stanovišť výjezdů posádek (a zároveň maskérky fingovaných zranění) skvěle pracovaly Káťa Fikarová a Renďa Fikarová. Na noční stezce vypomohly ještě další vedoucí od malých dětí – sestry Aňy a Adélka Doubkovy. Aňy Doubkové zároveň velmi děkujeme za přípravu nezbytných táborových dokumentů.