Turnus pro ČČK  v termínu 10. 7. – 14. 7. 2017

Na I. turnus pro ČČK nastoupilo celkem 21 dětí ve věku 5 až 14 let. Během tábora děti absolvovaly 4 cestovatelská témata, protože celotáborová hra se jmenovala Malý cestovatel. Cílem této hry bylo postupně nasbírat co nejvíce  razítek do cestovního pasu.

Protože témata jsou společná i pro 2. turnus, který proběhne od 31. 7.  do 4. 8., prozradíme pouze to, že děti během 4 dní „cestovaly“ do hor, pod stan, k moři a do města a také si vyzkoušely ošetřit zranění, se kterými by se mohly v těchto lokalitách setkat.

Každý den jsme také začínali nástupem a rozcvičkou.

Pondělí

První den jsme začali seznamovacími hrami a také hrami, které otestovaly spolupráci celého týmu. Po seznámení se s programem jsme společně s dětmi sestavili pravidla celého tábora a rozdělili se do 4 týmů, abychom mohli odstartovat celotáborovou hru Malý cestovatel. V týmech spolupracovali předškoláci se školáky a navzájem si pomáhali. Po obědě nás čekal odpočinek a dílnička, ve které si děti sestavily a vyzdobily cestovní kufr. Odpoledne jsme začali první témata tábora.

Úterý

Druhý den jsme se dopoledne věnovali tématům, po obědě a odpočinku s paní Láry Fáry nebo relaxačními hrami si děti vyrobily v dílničce kompas. Protože počasí bylo velmi proměnlivé, místo plánovaného koupání jsme si raději zasportovali v tělocvičně, kde jsme si s dětmi zahráli vybíjenou a přehazovanou. Poté jsme dětem připravili opičí dráhu, kterou se děti snažily proběhnout za co nejkratší čas pro svůj tým na 2 kola. Výsledky lepšího ze 2 časů jsme započítali do celotáborové hry.

Středa

Ve středu bylo počasí slunečné, a tak jsme vyrazili na výlet – pěšky po cyklostezce do Ronova, kde pro nás kolektiv pracovnic firmy Amylon, a.s. připravil ochutnávku svých výrobků. Dozvěděli jsme se, že firma Amylon vyrábí např. i bezlepkové nebo bio výrobky a novinkou jsou veganské produkty. Ochutnali jsme několik druhů pudinku, výborné palačinky a také nápoje z ovoce i zeleniny. Dětem i vedoucím všechny připravené dobroty velmi chutnaly, protože na stolech po nás zůstaly jen prázdné talíře, mističky a kelímky od nápojů. Mockrát děkujeme kolektivu pracovnic společnosti Amylon, které si s přípravou daly tolik práce – určitě se jim čas věnovaný přípravě vyplatil. (: Protože nám počasí opravdu vyšlo krásné, v Ronově jsme se ještě rádi zdrželi. Děti si prohlédly (a prolezly) sochu draka Arona vytvořenou známým sochařem Michalem Olšiakem. Pak jsme se rozdělili na 2 skupiny, starší děti vyrazily na základnu pěšky opět po cyklostezce a mladší na zastávku, aby pokračovaly do Přibyslavi vlakem. Po obědě si děti vyrobily peněženku z papíru a věnovali jsme se opět tématům. Ve zbývajícím čase jsme hráli hry.

Čtvrtek

Čtvrtý den jsme se dopoledne opět věnovali tématům a v odpolední dílničce si děti vymalovaly sádrové odlitky (dopravní prostředky nebo zvířátka). Ještě před svačinou jsme s dětmi hráli hru Latrína, jejíž výsledky jsme započítali do celotáborové hry. Po svačině jsme se vydali na základnu přibyslavských dobrovolných hasičů. Pan Šimanovský poutavě vyprávěl o práci hasičů a poté dovolil dětem, aby si prohlédly kabiny hasičských aut. Hlavně chlapci se  vyptávali a zajímali o výstroj atd. Děkujeme za vlídné přijetí a dlouhodobou spolupráci. (: Od hasičů jsme se vrátili na základnu právě včas, abychom si vychutnali kousek výborné pizzy, kterou pro nás připravili manželé Kytličkovi. Pak už jsme chystali táborák, u kterého jsme se dobře bavili a také opékali špekáčky nebo párky. Když se začalo stmívat, s menšími dětmi jsme si zahráli napínavou hru, abychom je správně naladili na noční hru Šamanka. Průvodce provedl děti přes indiánské území až k šamance, kde po indiánské zkoušce děti prošly přes oheň rozhodnutí až do nového začátku za zvuku tibetské mísy. Než starší děti vyrazily na noční hru, menší děti se už vrátily unavené, ale plné zážitků. Brzy se uložily ke spánku do svých připravených pelíšků v oddělené klubovně. A protože cesta k území Šamanky byla vyčerpávající, usnuly během chvilky při četbě z knihy Paní Láry Fáry. Starším dětem jsme hru Šamanka trochu ztížili a než všechny úkoly splnily, ulehly ke spánku až po půlnoci.

Pátek

Poslední den tábora jsme si všichni opravdu užili! Dopoledne jsme vstali o něco déle a začali den sladkou snídaní – oblíbenými palačinkami a muffiny. Potom jsme se fotili u ručně malovaných kulis ke všem tématům, kterými děti prošly. Po obědě následoval krátký odpočinek, abychom si dostatečně mohli užít zakončení tábora. Čekala nás závěrečná hra naší celotáborovky. Týmy postupně nacházely dílky skládačky s tajnou zprávou k poslednímu úkolu. Při plnění úkolu jsme se všichni hodně pobavili a bylo vidět, že děti se za celý týden opravdu sžily a dokázaly bezvadně spolupracovat. Všichni účastníci 1. turnusu si zasloužili odměnu za svoji práci na táboře, takže každý od nás dostal pamětní list a také několik maličkostí a dobrot na památku. Pak už si děti vyzvedávali jejich rodiče. My se na děti těšíme zase na Červenokřižáčku nebo až zase příští léto. A že se nám bude stýskat!

Poděkování vedoucím

O děti na prvním turnusu se starali: hlavní vedoucí Kristýna Loužecká, programová vedoucí Anna Šnýdl Doubková, hlavní zdravotnice Veronika Fikarová a instruktoři Kateřina Fikarová, Nela Štefanová a Richard Loužecký. Všem vedoucím  moc děkujeme za pomoc a péči o malé i větší účastníky tábora.