Besídka ke dni maminek 5. 5. 2015

posted in: Akce minulé, Červenokřižáčci | 0

V úterý 5. května červenokřižáčci popřáli svým maminkám k svátku.

Na programu byla opět recitace pod vedením předsedkyně Kristýny Loužecké, hudební vystoupení dětí ze ZUŠ ze tříd Hanky Loubkové (klavír), Ondřeje Štefáčka (zpěv), Luďka Nováka (zobc. flétna) a také krátké scénky „Neopatrná Lenička“ a „Dvojčátka pomáhají“, které jsme společně s dětmi napsali speciálně pro maminky.

Na závěr jsme maminkám popřáli a pozvali je k popovídání a občerstvení.

Moc děkujeme všem, kteří v programu účinkovali, všem, kteří také nacvičovali, a také všem, kteří přispěli k výzdobě sálu, přípravě občerstvení, úklidu a také k dobré zábavě. (:

Krásný den maminek přejí červenokřižáčci!