Nynější činnost místní skupiny není tak pestrá, jak bychom si představovali, ale díky bývalé předsedkyni a čestné člence místní skupiny Iloně Loužecké jsme začali opět rozšiřovat repertoár našich činností pro veřejnost.

V současné době má místní skupina asi na 90 členů, z nich velmi početná je skupina do 15 let – malí červenokřižáčci.

Na tuto věkovou skupinu se také zatím ve svých činnostech převážně zaměřujeme. S dětmi se scházíme každý měsíc v kroužku Červenokřižáčků. Zabýváme se první pomocí a sociálními a environmentálními tématy. Děti z kroužku také pravidelně každý rok připravují vánoční a svátokomaminkovský program pro svoje rodiče a pro seniory z domu s pečovatelskou službou.

Pro děti také od roku 2011 každoročně organizujeme letní příměstský tábor, o který je velký zájem, takže od letošního roku dokonce probíhá ve dvou turnusech.

Od roku 2007 pořádáme ve spolupráci se základní školou Přibyslav akci „První pomoc do MŠ“, kdy žáci z 8. a 9. tříd učí první pomoc malé děti, obvazují s nimi ranky na panenkách a plyšácích a vysvětlují, jak se správně chovat při krizových situacích. Pro děti je také určena akce „Bezpečné prázdniny“, při které si žáci 8. a 9. tříd připraví výuku a trénink první pomoci a dopravních pravidel pro mladší spolužáky. Tato akce se pravidelně koná už od roku 2011.

Od roku 2011 jsme také obnovili tradici divadelního představení pro dobrovolné dárce krve ve spolupráci s divadelním spolkem Furiant a díky ochotným sponzorům akce.

Na začátku roku 2014 jsme začali ve spolupráci s Pečovatelskou službou města Přibyslav pořádat pravidelné monitoringy tlaku, glykemického indexu a BMI pro seniory i pro další zájemce.

S naším červeným stánkem navštěvujeme různé akce v Přibyslavi a okolí a nabízíme zajímavé aktivity pro děti a monitoring pro dospělé. Každý zájemce si také může vyzkoušet první pomoc a resuscitaci.

Členové místní skupiny se také účastní různých dobrovolnických a dobročinných akcí, nebo takové akce sami vymýšlení a pořádají. Protože je důležité pomáhat potřebným.