Chci se stát členem

 

Člen místní skupiny ČČK Přibyslav

Děkujeme, že s námi pomáháte na místech, kde je třeba. Myslíme sice globálně, ale jednáme lokálně, jak se říká. Proto pomáháme zejména v oblastni Přibyslavi případně v blízkém okolí.

Sledujte stránku Co se u nás děje a zapojte se do akcí s námi.

Členské příspěvky

Členské příspěvky v roce 2015 jsou ve výši 200 Kč na rok, pro důchodce nad 65 let 100 Kč na rok.

Příspěvky je možné zaplatit na kterém koliv Pravidelném monitoringu v domě s Pečovatelskou službou vždy poslední pátek v měsíci, nebo se ozvěte na naše kontakty, abychom se domluvili. Důležité je s sebou přinést členskou kartičku pro potvrzení. Pokud novou ještě nemáme, bude pro vás připravena.

 

Člen ČČK podle zákona plní zejména tyto úkoly:
  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • šíří znalost Ženevských úmluv;
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993.

 

 

Stanovy Českého červeného kříže
Základní principy Červeného kříže (z Novin ČK)
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži