Bezpečné prázdniny 11. 6. 2014

posted in: Akce minulé | 0

Ve středu 11. června 2014 jsme pro děti ze ZŠ Přibyslav přichystali na hasičském hřišti preventivní akci „Bezpečné prázdniny“. Na osmi stanovištích si děti vyzkoušely testy z dopravní výchovy a správné vybavení kola, prošly trasu s „opileckými brýlemi“ a kurzem sebeobrany. Nahlédly do činnosti Městské policie, Policie ČR, Záchranné služby a Hasičů. Všem zúčastněným moc děkujeme za čas, který nám věnovali, a žákům z 9. tříd za pomoc na stanovištích.
Na dopravním hřišti byla ve stejný čas rozprostřena stanoviště pro děti z MŠ Přibyslav a maminky a dětičky z KVC Harmonie. Zde mají velkou zásluhu žáci 8. třídy a několik žáků z 9. třídy ZŠ Přibyslav, kteří si nachystali stanoviště s dopravní tématikou, obvazovou technikou, kreslením, nalepováním a pracovními listy. Navíc si všichni mohli vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci kojence a dítěte.
Největší dík patří paní Iloně Loužecké, která si vše vzala na starosti a celou akci koordinovala. Díky ní se dopoledne vydařilo a děti i učitelé byli spokojení.