Bezpečné prázdniny 1. 6. 2015

posted in: Akce minulé | 0

11077676_937176622981184_6211500668340911935_oV pondělí 1. června 2015 dopoledne jsme společně se SZMP připravili akci pod názvem Bezpečné prázdniny 2015. Jako každý rok se aktivit účastnily děti ze základní i z mateřské školy se svými pedagogy a také maminky s dětmi z KVC Harmonie.

Stanoviště pro ZŠ byla tentokrát rozmístěna od areálu koupaliště, přes hasičskou zbrojnici a dopravní hřiště až na hasičské cvičiště v ulici Ronovská. Na koupališti připravily členky MS ČČK za pomoci červenokřižaček z kroužku a několika osmáků dvě stanoviště. Na jednom z nich se děti učily resuscitaci a na druhém trénovaly transport zraněných na sobě navzájem. A také si při tom trochu zazávodily.
V hasičské zbrojnici si potom děti prohlédly vybavení hasičů a hasičské vozy.
Na dopravním hřišti byla připravena dráha a terénní kola od Veloservisu. Před zkušební jízdou si ale samozřejmě děti musely zopakovat, co všechno je třeba na kole zkontrolovat, než vyrazí do ulic (nebo na dráhu).
Okolo dopravního hřiště také vedla trasa Běhu naděje, kterým jsme i letos vyjádřili solidaritu s lidmi s onkologickým onemocněním a také jsme finančně podpořili výzkum léčby rakoviny.
Na hasičském cvičišti na děti čekali zástupci městské policie, státní policie a záchranné služby se svými vozy a několika aktivitami. A také si zde děti prakticky vyzkoušely něco z činnosti hasičů.

Stanoviště pro MŠ a pro KVC Harmonii byly všechny situovány na dopravní hřiště. S pomocníky z osmých a devátých tříd jsme připravili 5 stanovišť jen pro MŠ. Děti si zde vyzkoušely resuscitaci, zopakovaly značky a přecházení přes přechod, vyzkoušely si obvazovou techniku i lepení náplastí, poznávaly, co patří a co nepatří do lékárničky, a také si vybarvily autíčka integrovaného záchranného systému (navíc i taxíku a pošty), která potom nalepily na obrázek cesty ke školce. Navíc také děti i paní učitelky zaběhly Běh naděje. Rychlejší skupinky se stihly ještě vypravit na hasičské cvičiště podívat se na opravdická auta IZS.

Všem účastníků děkujeme, že byli šikovní, pěkně pracovali a skoro nezlobili. (:

Velký dík patří policistům, hasičům, záchranářům a Veloservisu, že si na nás našli ve svém nabitém programu čas a ukázali dětem svoje auta a něco ze své práce.

Moc také děkujeme dětem z osmých a devátých tříd a ze zdravotnického kroužku za pomoc při přípravě stanovišť pro ostatní. Bez nich bychom to určitě nezvládli. Děkujeme také ZŠ Přibyslav za zapůjčení pomocníků. (:

Těšíme se zase příští rok!