Čistá řeka Sázava 11. 4. 2015

posted in: Akce minulé, Červenokřižáčci | 0

cista-reka

 

V sobotu 11. 4. 2015 jsme se přidali k akci Čistá řeka Sázava.

Již podesáté dobrovolníci v rámci této akce uklízeli tok naší řeky Sázavy a sbírali nepořádek vytvořený lidmi jak přímo v toku, tak i v jejím okolí.

Naše skupina, kterou tvořili červenokřižáčci a kroužek Otakárek, vyrazila v 9:00 od čističky odpadních vod za Přibyslaví a pokračovala proti proudu až k jezu u nádraží.

Po cestě jsme vytvořili tři místa se sesbíraným odpadem. Nejvíc jsme toho nasbírali u mostu pod silnicí II/351 na Brzkov. Vypadalo to tam na černou skládku plus příhoz pár pytlů odpadků přímo ze silnice. Těžko věřit, že jsou lidé schopni takhle znečišťovat okolí bez výčitek svědomí. Ostatně PET lahve, které zůstávají v přírodě až 100 let, jsme nacházeli průběžně všude. Ještěže se najde pořád dost dobrovolníků, kteří to za ostatní uklidí! (:

Všem dobrovolníkům moc děkujeme!