Divadelní představení pro dobrovolné dárce krve 30. 9. 2016

posted in: Akce minulé | 0

????

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! Krev ale stále neumíme uměle vyrobit. Proto právě na rozhodnutí vás, dárců krve, závisí životy druhých. Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku 1948. V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především ocenit dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk.

V pátek 30. 9. 2016 jsme už po šesté sešli v přibyslavském kulturním domě, abychom společně ocenili dobrovolné dárce krve a poděkovali jim za jejich nezištnou pomoc. Tento večer jsme opět připravili za spolupráce Kulturního zařízení města Přibyslav, Divadelního souboru Furiant a Místní skupiny Českého červeného kříže Přibyslav.

Na podiu přivítaly naše hosty moderátorky Nela Štefanová a Kateřina Vacková. Postupně pozvaly naše hosty paní Janu Kudlovou, předsedkyni Oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, paní ředitelku úřadu Oblastního spolku Havlíčkův Brod a členku naší místní skupiny Ilonu Loužeckou a místostarostu města Přibyslav pana Michaela Omese, jehož rodina je zároveň úzce spjatá s počátky naší Místní skupiny Červeného kříže.

Tentokrát jsme také využili této příležitosti, abychom na podiu poděkovali dárcům z našeho okolí, kteří v letošním roce překonali hranici 80 odběrů, tedy panu Petru Pavlíčkovi a panu Františku Vopršalovi. Panu Pavlíčkovi jsme mohli poděkovat přímo na podiu. Pan Vopršal se dostavit nemohl, takže ho v následujícím týdnu navštívila naše předsedkyně, aby vyřídila díky osobně. Jsme pyšní, že mezi sebou máme takové zasloužilé dárce a oběma jim děkujeme!

Divadelním přestavením chceme také poděkovat našim spolupracovníkům v uplynulém roce a také našim sponzorům. Toto představení pro dárce krve bylo finančně podpořeno firmou SC Metal Přibyslav, která financovala již první obnovené představení v roce 2011 a jejíž finanční podpora trvá dodnes. Děkujeme!

Potom už jsme se jen bavili divadelní hrou …My vám píchnem ve všem o třech strašidlech a jedné krásné komtesce, kterou na motivy filmové předlohy pro DS Furiant upravili Karel Březina a Anna Šauerová. Děkujeme DS Furiant za krásný zážitek!

A budeme se těšit na představení zase napřesrok.