První pomoc do MŠ Stříbrné Hory 19. 4. 2017

posted in: Akce minulé | 0

Ve středu 19. dubna jsme si vypůjčili na pomoc Červenokřižačky a žákyně 8. třídy ZŠ Přibyslav, abychom se společně vydali do MŠ Stříbrné Hory s programem první pomoci, tentokrát s tématem Péťa Nebojsa aneb nebojte se doktora. Holky pro děti secvičily scénku s bílým pláštěm a povídaly si s nimi o práci doktora. Také se věnovaly prevenci nemocí, aby děti k doktorovi chodit nemusely, bavily se o zdravých potravinách, cvičení i otužování. Na závěr dostalo každé dítě z MŠ diplom o absolvování programu.

Děkujeme pomocnicím z 8. A, tentokrát Terce, Viky a Monče. (: