Rozloučení s předsedkyní Ilonou Loužeckou 28. 3. 2014

posted in: Akce minulé, Červenokřižáčci | 0

Naše dosavadní předsedkyně paní Ilona Loužecká byla povolána k dalšímu poslání a to řídit Oblastní spolek ČČK v Havlíčkově Brodě! Proto jsme se s ní jako s předsedkyní rozloučili, avšak naší čestnou členkou zůstane.

Místo Ilony nastoupila po volbách na schůzi členů MS ČČK (14. 3. 2014) Přibyslav na místo předsedkyně paní Kristýna Loužecká.

No a nám nezbylo než Iloně poděkovat za její obětavou a neúnavnou práci, za její neustálé nápady a vylepšení a předat jí od všech členů místní skupiny dáreček a plaketu s podpisy dětí z kroužku červenokřižáčků.

Díky, Ilí!

cck pribyslav_předávání