Sbírej víčka pro Kubíčka 1. 2. až 30. 6. 2014

posted in: Akce minulé | 0

Sbirej vicka pro Kubicka

ned na začátku musíme moc poděkovat vám všem za to, jak jste neúnavně a obětavě sbírali víčka pro Kubíčka Kunáška. A že těch víček bylo! Jaký je tedy výsledek naší sbírky?

Sběr probíhal od února do konce června a hned ve středu 2. července se sešli červenokřižáčci i maminky a děti z Harmonie na přibyslavské radnici. Všechna víčka jsme zmapovali, přesypali do pytlů a uspořádali pro transport do sběrny. Víček bylo plné radniční sklepení a všechna jsme museli roztřídit na plastová a kovová zvlášť.

Další akce proběhla ve středu 9. července. To jsme si vypůjčili nákladní auto z SC Metalu a vyrazili do Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, kde pro nás měli nachystáno několik palet nepoužitelných pivních víček. Potom jsme všichni nakládali víčka z úřadu v Přibyslavi. Docela jsme se u toho zapotili, víček byla díky vám velká spousta!

Ve čtvrtek 10. července vyrazilo nákladní auto s posádkou do brněnské sběrny firmy Hottech. A jaký byl výsledek našeho pětiměsíčního snažení? Nasbírali jsme celých 1 350 kg plastových a 3 520 kg kovových víček a tím jsme pro Kubíčka vydělali krásných 20 000 Kč! Peníze dorazí v nejbližších dnech přímo na Kubíčkův účet, tak sledujte v Přibyslavském občasníku nebo na našem Facebooku, jakou pomůcku si za nasbíraná víčka Kubíček koupí.

Moc děkujeme všem dospělým i dětem, kteří pro Kubíčka sbírali! A nesbíralo se jen v Přibyslavi, postupně se k nám přidaly i další obce v okolí, aby Kubíčkovi pomohly. Děkujeme školám a školkám, obecním i městským úřadům, obchodům, pečovatelským službám, organizacím, soukromým i státním firmám a vůbec všem, kteří se zapojili. Moc děkujeme Městskému úřadu Přibyslav, panu Mošťkovi a dalším pracovníkům MěÚ, že nám vyšli vstříc a zapůjčili skladovací prostory. Děkujeme také našim sponzorům firmě Apoly, s.r.o. za poskytnuté sběrné krabice a firmě SC Metal s.r.o. za zapůjčení nákladního auta a za transport víček zdarma.

Jsme moc šťastní, že jsme Kubíčkovi pomohli a nasbírali jsme víčky krásných 20 000 Kč!

Že jste si už zvykli sbírat a teď nevíte, co s víčky? Nezoufejte a sbírejte dál, alespoň budete mít náskok!

Vzkaz paní Kunáškové najdete níže:

Dovolte mi poděkovat všem, kdo se zúčastnili a pomohli při akci „Sbírej víčka pro Kubíčka“.
Z této akce se podařilo vybrat pro Kubíčka sběrem víček částku 20 000,-Kč. Částka byla připsána na Kubíčkův zdravotní účet dne 21. 8. 2014. Za obdržené peníze z víček jsme Kubíčkovi zakoupili dvě kompenzační pomůcky, pro které byla sbírka určena, a to v hodnotě 20 982,-Kč.

Za tuto pomoc jsme velice vděčni a chceme moc poděkovat hlavním organizátorům této akce a to KVC Harmonii Přibyslav, jmenovitě paní Petře Pejzlové, místní skupině ČČK Přibyslav, jmenovitě paní Aničce Doubkové, dále bychom chtěli moc poděkovat všem firmám, které ke sbírce přispěly. Například pivovaru Rebel v Havlíčkově Brodě, který Kubíčkovi přenechal 150 000 kusů pivních víček, firmě Apoly s.r.o., která věnovala krabice na sběr víček, firmě SC Metal, která zapůjčila nákladní auto a sponzorovala odvoz víček. Chceme také poděkovat Městskému úřadu v Přibyslavi zejména obětavému panu Mošťkovi, všem dalším pracovníkům MěÚ, kde byl sklad víček, všem dobrovolníkům, kteří přišli 9. července pomoci víčka ze skladu naložit. Poděkování patří všem mateřským školkám a základním školám, které se velice aktivně do sběru víček zapojily, všem domovům důchodců, všem prodejnám a firmám, kde shromažďovali sběr víček. A velké poděkování patří všem, kdo se zapojili a přispěli sběrem víček.

Byli jsme ohromeni, jaké množství víček se nasbíralo, jak akce pro Kubíčka rozpoutala vlnu ochoty a dobrovolné pomoci postiženému dítku. Všem kdo pomohl, ze srdce děkují rodiče Kubíčka. Je krásné vědět, že i v této nelehké době existují lidé, kterým není lhostejný osud druhých.

Děkujeme!

Petra a Radim Kunáškovi

 

První kompenzační pomůcka je iPad AIR, který spolu se speciálním programem GRID, bude sloužit Kubíčkovi ke komunikaci. Kubíček dosud bohužel vůbec nemluví a není schopen reagovat ani gesty.

cckpribyslav_kubickova pomucka1

Druhá kompenzační pomůcka je dotykový displej k PC, který Kubíčkovi umožní naprostou samostatnost při práci na PC. Opět díky speciálnímu programu se Kubíček učí např. poznávat barvy, písmenka, čísla, přiřazování, může si prohlížet fotografie a to vše si ovládat sám, právě pomocí dotykového displeje.

cckpribyslav_kubickova pomucka2