Slavností ples ZUŠ 15. 3. 2014

posted in: Akce minulé | 0

Pomáhali jsme Přibyslavské ZUŠce a hlavně Haničce Loubkové při přípravě a organizaci plesu k výročí ZUŠ.ples zus

Video z plesu zde (od 2:28 minuty do 10:00 minut):