Vánoční besídka 15. 12. 2015

posted in: Akce minulé, Červenokřižáčci | 0

V úterý 15. prosince 2015 jsme se s našimi členy a rodiči malých červenokřižáčků naladili na vánoční notu na naší Vánoční besídce ČČK. Čekala nás recitace a divadlo našich malýccckpribyslav_vanocni besidka 2015h červenokřižáčků, ale také hudební vystoupení dětí (členů ČČK i nečlenů) ZUŠ J. V. Stamice pobočka Přibyslav. Děkujeme paní učitelce Jitce Baštové a paní učitelce Hance Loubkové za nácvik s dětmi a také doprovod! A moc děkujeme všem vystupujícím dětem, které nám svým umem zpříjemnily předvánoční čas. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a poseděli u občerstvení při koledách a prezentaci naší činnosti v roce 2015. Pro členy ČČK potom ještě následovala výroční schůze s prezentací.

Na besídce byly také uděleny tituly „Nejaktivnější červenokřižáček roku 2015“ za vzornou účast na akcích místní skupiny a výborné plnění povinností červenokřižáčka. Ocenění letos získali Amálie Loužecká, Natálie Stehlíková a Filip Loužecký, kteří pomáhali téměř na všech našich akcích. Moc jim děkujeme za pomoc, protože bez našich červenokřižáčků bychom všechen program nemohli zvládnout!