Vánoční besídka ČČK 13. 12. 2016

posted in: Akce minulé, Červenokřižáčci | 0

vanocni-besidka-cck-2016_pozvankaNaší letošní poslední akcí byla Vánoční besídka pro členy ČČK a také pro rodiče malých Červenokřižáčků, kterou jsme uspořádali na MěÚ Přibyslav v úterý 13. prosince 2016.

V programu se představily děti ČČK s recitací a také s divadlem, které napsaly naše členky z 8. A. Naše vystoupení doplnily děti pod vedením pedagogů ze ZUŠ Přibyslav, mezi kterými se také objevili Červenokřižáčci. Vystoupení jsme zakončili společným zpíváním koled, rozdáváním přáníček a posezením u čaje, punče a cukroví.

Opět jsme udělovali titul Nejaktivnější Červenokřižáček roku 2016, který tentokrát získali Filip Loužecký, Monika Pejzlová a Amálie Loužecká, které je z našich Červenokřižáčků ta úplně nejpilnější. Všem Červenokřižáčkům děkujeme za jejich práci v roce 2016 a všichni od nás také dostali dárek, na který se můžou těšit 14. ledna.

Děkujeme také za pomoc s besídkou dětem a paní učitelkám ze ZUŠ Přibyslav!