Výroční schůze ČČK 13. 12. 2016

posted in: Akce minulé | 0

Pro členy MS ČČK Přibyslav jsme po Vánoční besídce připravili opět výroční schůzi, kde jsme v prezentaci probrali události za minulý rok a nastínili průběh roku budoucího. Také jsme představili plánovaný rozpočet a budoucí investice.

Děkujeme Červenokřižačkám za účast!

vyrocni-schuze-cck_pozvanka